Pomoc w założeniu działalności gospodarczej Bezpłatnie
Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów  od 140zł
Do 15 dokumentów – 140zł
Od 15 do 35 dokumentów – 165zł
Od 35 do 60 dokumentów – 245zł
Za każde następne 30 dokumentów – 50zł
Prowadzenie Ewidencji Przychodów (Ryczałt) od 130zł
 Do 20 dokumentów – 130zł
Od 20 do 40 dokumentów – 150zł
Od 40 do 60 dokumentów – 220zł
Za każde następne 30 dokumentów – 50zł
 Księgi handlowe
 od 400zł
Do 20 dokumentów – 400zł
Od 20 do 40 dokumentów – 700zł
Powyżej 40 dokumentów – 900zł
W przypadku Ksiąg Handlowych dokumentami są także wyciągi bankowe – operacje zapisane na nich dokumenty dowody KP, KW oraz inne nie tylko faktury VAT

Wszystkie ceny są cenami netto, do których należy doliczyć 23% podatku VAT

Wyliczanie wynagrodzeń i prowadzenie akt osobowych bezpłatnie*
Sporządzanie umów zleceń w imieniu klienta na podstawie dokumentów dostarczonych przez klienta 18zł/ osobę
Sporządzanie deklaracji do ZUS bezpłatnie
Rejestracja do ZUS bezpłatnie
* bezpłatnie do 2 pracowników, za każdego następnego 22zł/osobę

Wszystkie ceny są cenami netto, do których należy doliczyć 23% podatku VAT

Promocja przy zmianie biura rachunkowego (nie dotyczy ksiąg handlowych) pierwszy miesiąc 50% ceny wyjściowej
Promocja dla nowo otwierających się firm (nie dotyczy ksiąg handlowych pierwszy miesiąc 50% ceny wyjściowej
Zniżka dla osoby polecającej ( w przypadku nawiązania współpracy z firmą polecaną) 30% następnej faktury
Odbiór dokumentów z siedziby Klienta bezpłatnie na terenie Suwałki**
Reprezentowanie przed Urzędem Skarbowym i ZUS bezpłatnie
Przyjmowanie kontroli Urzędowych klienta w siedzibie biura bezpłatnie
Archiwizacja dokumentów (dla klientów biura) bezpłatnie
Deklaracje roczne bezpłatnie
Rozliczenia roczne PIT Od 15 zł
** powyżej 20 dokumentów

Wszystkie ceny są cenami netto, do których należy doliczyć 23% podatku VAT