• prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów
 • prowadzenie Księgi Handlowej
 • prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego
 • prowadzenie karty podatkowej
 • sporządzanie miesięcznych/kwartalnych deklaracji podatkowych i dostarczanie ich do Urzędu Skarbowego
 • reprezentowanie Klienta przed Urzędem Skarbowym
 • monitorowanie terminów zobowiązań naszych klientów
 • naliczanie wynagrodzeń
 • sporządzanie list płac
 • ewidencja pracownicza w systemach kadrowo-płacowych
 • obsługa procesu zatrudnienia pracowników
 • obsługa umów cywilno – prawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło)
 • zgłaszanie pracowników do ZUS
 • sporządzanie deklaracje ZUS i dostarczanie ich do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • wystawianie zaświadczeń i świadectw pracy
 • sporządzanie PIT11, PIT40, PIT4R, PIT8AR
 • prowadzenie i administrowanie teczek osobowych pracowników
 • monitorowanie ważności badań lekarskich i szkoleń BHP
 • prowadzenie ewidencji urlopowej
 • reprezentowanie Klienta przed ZUS
 • pomoc przy rozpoczęciu działalności gospodarczej
 • sporządzanie rozliczeń z PFRON
 • sporządzanie sprawozdań do GUS
 • sporządzanie sprawozdań Ochrony środowiska
 • kompletowanie dokumentów i wniosków pod dotacje i dofinansowania z Urzędu Pracy
 • archiwizacja dokumentów na czas korzystania z usług naszego biura
 • odbiór dokumentów od klienta na terenie Suwałk